Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Калинівська громада» (код ЄДРПОУ: 04375116) був реорганізований і увійшов до складу Єланецької громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Калинівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Єланецької громади

Головна

План економічного і соціального розвитку Калинівської сільської  об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки (далі – План) розроблений виконавчим комітетом разом з іншими структурними підрозділами сільської  ради, відповідно до Закону України від 23.03.2000 №1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанов Кабінету Мiнiстрiв України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних i програмних документів економічного i соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», від 01.07.2016 №399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки» та розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України від 22.09.2016 №688-р «Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», наказу Мінрегіону від 30.03.2016 року №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної громади».

План відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385), Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року. Планом окреслені пріоритетні цілі, основні завдання та заходи економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період з урахуванням сучасних реформ децентралізації.

План передбачає наявність критеріїв оцінки виконання запланованих заходів з метою оцінки ефективності використання коштів державного, селищного бюджетів, міжнародної технічної допомоги, інших джерел не заборонених законодавством, а також інформування громадськості про стан виконання Плану. План соціально – економічного розвитку об’єднаної територіальної громади Калинівської сільської  ради розроблений за умови адресності, містить конкретні завдання та має детально відпрацьовану систему управління.

Фінансування проектів та програм/заходів, що передбачаються цим Планом планується здійснювати як із джерел традиційних (сільського бюджету), так і нових, а саме: коштів цільової субвенції державного бюджету на розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади, субвенції державного бюджету на розвиток сільської медицини, Державного фонду регіонального розвитку(ДФРР), а також донорських та приватних коштів. План має забезпечити радикальне реагування виконавчих органів та суспільства на виклики, що постають перед громадою, спрямоване на досягнення нових цілей у новій концепції розвитку громади та припинення застою у сфері розвитку, головним чином, за економічними, соціальними та екологічними вимірами.

Окреме місце серед напрямків розвитку відведене заходам, що спрямовані на зміцнення житлово-комунальної сфери, благоустрою та інфраструктури, економічної та соціальної доступності слаборозвинутої периферії та усунення загального соціально-економічного дисбалансу громади. Сприятлива матеріальна та нематеріальна інфраструктура й відповідний потенціал є необхідною передумовою досягнення широкого кола узгоджених цілей розвитку громади.

Основною метою Плану соціально-економічного розвитку Калинівської ОТГ є створення умов для повноцінного функціонування об’єднаної громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку.

План визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку Калинівської об’єднаної територіальної громади. План підготовлений на основі аналізу розвитку населених пунктів, що входять до складу об’єднаної громади за попередній період та визначає цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та прогнозні показники на 2020 рік, а також заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану затверджуватимуться рішеннями сесій сільської ради.


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua